PÍSEK , ŠTĚRK  A  KAMENIVO  až do 30 tun

    Prodáváme  včetně dovozu:

    PÍSKY  A  ŠTĚRKY NA : stavby - chodníky - zahrady - dětská hřiště . . .

 

   CERTIFIKOVANÝ  PÍSEK  PRO ŠKOLKY ( min.odběr. 7 tun)

   PÍSEK   BRAČICKÝ  0/4 - na beton i na maltu 

   PÍSEK  ČERNOVICKÝ  0/4 - na maltu

   ŠTĚRK  A KAMENIVO  4/8 , 8/16 , 16/32

   OBLÁZKY  aj.

  

    Více informací o frakci a použití  najdete v menu   INFO 

     

      aktualizováno 8/2021