INFO:          Charakteristika  a  frakce  materiálu

 

                             Jaký druh písku a kameniva použít na stavbě?                         .

Písek, kamenivo - základní stavební materiál, se kterým při stavbě či rekonstrukci domu přicházíme do styku téměř každý den. Víte však jaký druh písku je dobré použít na konkrétní činnost?

Podle toho odkud a jakým způsobem se kamenivo získává můžeme jej rozdělit do dvou skupin:

 • Kámen - těží se v lomech, po odstřelu skály je zpracován na výrobní lince
 • Štěrkopísek - je tvořen částicemi, které jsou již rozdrceny silou vody. Štěrkopísky jsou těženy z vody nebo z těžební stěny.

                                    Těžba a přeprava kameniva a písku

 • Lom - těžba se provádí odstřelem. Odstřelený materiál je dopraven na výrobní linku. Vstupním materiálem pro drcené kamenivo jsou používány materiály jako žula, čedič, rula, droba, vápenec, pískovec
 • Štěrkopísek - těžba z vody. Velké množství štěrkopísku se těží z vody. Pro tento způsob těžby se používá drapákový nebo korečkový bagr. Vytěžený materiál je dopraven různým způsobem (např. lodí, pásovým dopravníkem) ke břehu k dalšímu zpracování.
 • Štěrkopísek - suchá těžba. Je-li ložisko štěrkopísku je nad hladinou vody. V tomto případě se vytěžený materiál dopraví na výrobní linku nákladními auty.

                                                   Drcení

V tomto stádiu výroby dochází k přetváření velkých částic na menší. Drcení se provádí různými druhy drtičů (čelisťovým, kuželovým, horizontálním odrazovým). Při drcení se nejenže zmenšují velké kusy, ale současně se zlepšuje i jejich tvar.

                                            Třídění a praní

Rozdrcený materiál je z místa těžby převážen pásovými dopravníky na síta k třídění. Zde je materiál podle velikosti zrn tříděn do jednotlivých skupin tzv. frakcí.

                                           Co je to frakce?

Hrubost kameniva se nazývá frakce. Velikost frakce bývá uvedena dvěma čísly x/y. Čísla udávají velikost kamínků. Takže např. štěrkopísek s frakcí 4/16 obsahuje kamínky o velikosti 4 - 16mm

Použitelnost výrobků s různými velikostmi frakcí:

 •  0 / 2  - pro stavební účely
 •  0 / 4  - pro betonové výrobky a obalované směsi
 •  4 / 8  - pro betonové výrobky a obalované směsi
 •  8 /16 - pro výrobu betonových směsí
 • 16/32 - pro opravu komunikací
 • 32/63 - pro výstavbu silničních komunikací
 • 32/63 BI - pro kolejové lože
 •   0/32 - pro výstavbu silničních komunikací a koridorů

 

                                    Kopaný maltový písek

Kopaný maltový písek se těží nad hladinou vody. Je mazlavý a dobře lepí. Další výhodou je to, že se k němu nemusí přidávat tolik vápna.

 • Jemný tříděný - pokud je jemný kopaný písek zbavený jílovitých částí a kameniva, je vhodný pro maltové směsi.
 • Netříděný kopaný písek s obsahem jílovitých částí se využívá především pro zásyp rozvodů elektro-voda-plyn, upevnění cest, podkladový materiál apod.

                        Štěrkopísek - do betonu to nejlepší

Pokud se chystáte začít betonovat a chcete si pro tuto činnost objednat písek, pak štěrkopísek pro vás bude tím nejlepším řešením.

 • Tříděný štěrkopísek frakce kamínku 0-4mm je vhodný pro betonové směsi, zdění, maltové směsi apod.
 • Netříděný stěrkopísek frakce 0-32mm nachází využití pro hrubší betonové směsi, zásyp apod.

                               Kačírek - obsypový materiál

Tříděné jemné kamenivo - jemný kámen podobný frakci 4-8mm. Používá se jako obsypový materiál, utužení cest, příměs do betonových směsí. Vidět jej můžete kolem plotů, domů či jako okrasné zásypy kolem bazénů.

Netříděné hrubé kamenivo - použití pro obsyp rozvodů, trativody, příměs do hrubých betonů, upevnění cest apod.

                     Prosívka - na spárování zámkové dlažby

Jemný písek, který je určen pro spárování zámkové dlažby. V praxi jej můžete vidět téměř v každém chodníku ze zámkové dlažby ve městech a obcích.

                                                      Makadam

Je drcené kamenivo s velkou hodnotou frakce, které se používá jako podklad vozovek.

                                                 Říční písek

Prosátý říční písek se využívá jako plnivo štukové malty.  Ta se pak následně využije na štukové omítky.

 

 Informace a objednávky :    Mob.:  605 777 412     7-16 hod                           .