Dovezeme Vám betony:

  ZAVLHLÝ / SUCHÝ   -    P 200 S1

                                          P 250 S1

                                          P 300 S1

  Max. množství na korbě do 3,5 m3

 U nových zákazníků požadujeme zaplatit zálohu před dovozem betonu.

 V zimních měsících beton nevozíme !

 

Pokyny pro zpracování suchých a zavlhlých betonů a potěrů :

Jedná se o betony a potěry které přepravujeme na otevřených korbách kontejnerových vozidel.

Konzistence suchá

 - bez přídavné vody,  obsahuje pouze vodu z kameniva.

Je určen k okamžitému zamíchání v místě ukládání vlastní míchačkou v konzistenci maximálně S1.

Vzhledem k obsažené vlhkosti je doba zpracování stejná jako u zavlhlých betonů a potěrů, tedy 2-3 hodiny od namíchání v závislosti na okolním prostředí, zejména teplotě.

Konzistence zavlhlá a pěchovatelná

- s přídavnou vodou –  určena k přímému zpracování směsi. U těchto směsí je zapotřebí provést důkladné zhutnění. Pokud beton nejde hutnit, je zapotřebí přidat takové množství vody s důkladným rozmícháním, až se bude dát beton důkladně zpracovat. Při dalším odběru je třeba nahlásit požadavek na jinou konzistenci, aby se nemuselo ředění provádět.

Při nedostatečném zhutnění dochází k poklesu pevnosti řádově o 5 % na každé procento vzduchových pórů. Taktéž při nadměrném přidání vody dochází k poklesu konečné pevnosti betonu.


Při ukládání betonu a potěru je nutné zabránit znečištění (například zeminou nebo sněhem) nebo odsátí vody z betonu. Teplota podkladu musí být vyšší jak 0°C. Konečné parametry ztvrdlého betonu výrazně ovlivňuje ošetřování konstrukce. V ranném stáří betonu je nutno zabránit odpařování vody z povrchu (vlivem vysokých teplot nebo větrem), bránit před mrazem nebo otřesy.

Ošetřování betonu po uložení do konstrukce:

Cílem ošetřování betonu je zajištění požadovaných parametrů ztvrdlého betonu v konstrukci (pevnost, vodotěsnost, trvanlivost), využitím hydratace cementu a nerušené tvorby struktury cementového kamene. Ošetřování a ochrana povrchu betonu musí začít co nejdříve po vytvarování a zhutnění betonu. Vlhké ošetřování zajištuje dostatečnou hydrataci cementu na povrchu betonu. Vysušení povrchu snižuje pevnost betonu, způsobuje vznik smršťovacích trhlin, vznikají deformace, které snižují trvanlivost betonu. Povrch betonu musí být udržován vlhký, nebo se musí zamezit odpařování vody z jeho povrchu.
Ochrana povrchu se provádí metodami:

  • ponechání betonu v bednění delší dobu, zvláště v horkém počasí
  • mlžením povrchu vodou v krátkých intervalech
  • překrytím povrchu vlhkou geotextilií, nebo folií
  • nástřikem parotěsnou látkou /zamezí odparu vody z povrchu/


Množství odpařené vody z povrchu betonu závisí na povětrnostních podmínkách (teplotě, relativní vlhkosti vzduchu a rychlosti větru).
Betony, vystavené působení prostředí se stupněm vlivu X0 nebo XC1, musí být ošetřovány nejméně 12 hod., jestliže doba jejich tuhnutí nepřesáhne 5 hodin a teplota povrchu betonu se rovná, nebo je větší než +5° C. Betony pro prostředí s jinými stupni vlivu se musí ošetřovat tak dlouho, dokud pevnost jejich povrchové vrstvy nedosáhne 50% stanovené pevnosti v tlaku. (viz tabulka „Minimální doba ošetřování betonu“  v průvodci novou betonářskou normou).
Bude-li beton vystaven obrusu, nebo jiným nepříznivým podmínkám, doporučuje se dobu ošetřování prodloužit, dokud se nedosáhne určených vyšších poměrů pevnosti. Teplota vody pro ošetřování může být maximálně o 10° C vyšší, než je teplota povrchu betonu. Při teplotách nižších než +5° C se tvrdnoucí beton nevlhčí!!

Beton Vám přivezeme v kontejneru a vyklopíme na vámi určené místo.

 

V zimních měsících beton nevozíme !

 

aktualizace 8/2021