KONTAKT


   Pavel  Martínek

   Brněnská 121

   683 52  Křenovice u Slavkova


   mobil: 605 777 412


   IČ:    74541609 

   DIČ: CZ7108204697

   IČP/IČZ: CZB01008


    Pro mobilní zařízení skup. A dle přílohy č.1 vyhl.č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.


    Aktualizováno 12/2018